Jakie wymagania są stawiane przed oknami pasywnymi?

Dom pasywny

Budownictwo pasywne zyskuje dużą popularność w Polsce, jak i całej Europie. Jest to bardzo zaawansowana forma budownictwa energooszczędnego. Głównymi powodami coraz większego zainteresowania się tym rodzajem budownictwa są: rosnąca świadomość ekologiczna inwestorów oraz zwiększające się rachunki za ogrzewanie i inne koszty eksploatacyjne. Budowa domu pasywnego nie jest prostą sprawą i wymaga zastosowania najwyższej jakości materiałów budowlanych oraz zatrudnienia wykwalifikowanych wykonawców. Bardzo ważny jest też profesjonalnie wykonany plan budynków, który będzie przewidywał, że dom w sposób efektywny wykorzysta lokalne warunki na potrzeby energetyczne. Sezonowe zapotrzebowanie na ciepło nie może przekraczać 15 kWh/m2 – jest to główny warunek do spełniania w budownictwie pasywnym.

Okno pasywne

Okna pasywne muszą charakteryzować się ogólnym współczynnikiem przenikania ciepła na poziomie U = 0.8 W/m2K. Bardzo ważne jest, aby przy zakupie zwracać uwagę na wartość parametru U dla całego okna, a nie Udla ramy lub Udla szyby. Okna w domach pasywnych powinny aktywnie wpływać na ograniczenie strat ciepła, a także pasywnie pozyskiwać energię potrzebną do ogrzania pomieszczenia. W projektowaniu domu pasywnego niezwykle ważne jest dążenie do uzyskania szczelności budynku na wysokim poziomie oraz wyeliminowaniu powstawania mostków termicznych. Z racji, że okna są najsłabszym ogniwem przegrody (charakteryzują się najgorszymi współczynnikami izolacyjności termicznej), są wyjątkowo ważne w budownictwie pasywnym. Powinny być odpowiednio rozmieszczone, w celu  maksymalnego wykorzystania energii słonecznej. Rozplanowanie ustawienia okien, ich wielkości i typu może w istotny sposób wpływać na zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzania pomieszczeń. Wpływ na pasywność okien ma również stosunek powierzchni szyby do powierzchni okna, dlatego okna o niepodzielonych, dużych taflach szybowych  charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami U.