Nowoczesny montaż okien – jak dzisiaj się to robi?

Dla wielu z nas bardzo ważnym etapem w życiu jest budowa domu, to inwestycja na lata, mnóstwo poświęconego czasu i energii oraz ogrom wydanych oszczędności. Bardzo pożądaną cechą nowo wybudowanego domu jest bardzo dobra izolacja termiczna wnętrza. Warto więc zastanowić się nad technologiami, które mogą to zapewnić. Z pewnością należną do nich montaż warstwowy i ciepłe parapety. Tym bardziej jest to ważne z powodu stale zaostrzanych wymagań stolarki dotyczących izolacyjności termicznej. Od stycznia 2017 roku dopuszczalny współczynnik przenikania ciepła wynosi dla okna fasadowego i drzwi 1,1 W/m2K a dla okna dachowego 1,3 W/m2K. Dlatego też coraz popularniejszym pojęciem w branży jest tak zwany ciepły montaż, czyli w warstwie ocieplenia.

Ciepły montaż – czyli jaki?

Montaż w warstwie ocieplenia pozwala oknom energooszczędnym zachować swoje właściwości poprzez eliminację mostków termicznych wokół okna. Jak to jest jednak możliwe, że okno nie jest montowane w jednej linii z murem? W tym celu budowane jest specjalne rusztowanie, na którym zostaje oparte okno. Wsporniki główne i boczne rozstawiane są w odległości około 15 cm od narożników i słupków. Kotwy montażowe powinny być rozmieszczone nie rzadziej niż 70 cm. Profile okien przykręcane są do wsporników przy pomocy wkrętów lub dybli. Łączenie okna z murem wypełniane jest standardowo pianką poliuretanową i na dodatek należy je uszczelnić folią paroszczelną od wewnątrz budynku, a także paroprzepuszczalną od zewnątrz. Dzięki takiej technologii działamy zgodnie z zasadą szczelniej od środka niż na zewnątrz.

Ciepłe parapety – dlaczego powinieneś o nich pomyśleć?

Kolejną technologią pomagającą w zapewnieniu korzystnego współczynnika przenikalności cieplnej są profile podokienne tzw. ciepłe parapetywykonane z polistyrenu ekstradowanego. Zastosowanie ich powoduje eliminacja mostków cieplnych, w szczególności chronią niewypełnione pianką miejsca pozostałe po klinach montażowych, dzięki czemu nie następują straty energii. Ciepłe parapety to element montażu warstwowego okna. Muszą być dopasowany do profilu okiennego, posiadać głowicę profilu z zapięciami, dzięki optymalnemu spasowaniu z konkretnym systemem okiennym uzyskujemy bardzo dobre właściwości przenikalności cieplnej.

Atuty zastosowania ciepłych parapetów do montażu okien są ogromne. Dają izolację muru, na którym jest zamontowane okno. Powodują zachowanie właściwości cieplnych okna (montaż na zwykłej listwie podparapetowej pogarsza właściwości cieplne okien), zapewniają szczelność połączenia okna z murem w miejscu montażu parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, gdzie najczęściej występowały nieszczelności i przemarzania.

Ponadto ciepły parapet i podwaliny eliminują naprężenia (dzięki liniowemu podparciu na całej szerokości). Zastosowane wraz z drzwiami wejściowymi i balkonowymi gwarantuje większą odporność w przypadku obciążenia osobą stającą na progu i przez to przy dolnej krawędzi drzwi nie tworzą się miejsca nieszczelności. Przy zastosowaniu piany między klinami jest to nierealne, ponieważ nie posiada wytrzymałości na ściskanie, skutkuje to utratą szczelności i przemarzaniem ram.

Montaż okien i drzwi jest ogromnie ważnym etapem znacznie wpływającym na późniejsze realne właściwości okna i warto skorzystać z dostępnych, najkorzystniejszych technologii. Wykonanie montażu poleca się powierzyć autoryzowanym, profesjonalnym ekipom monterskim najlepiej z rekomendowanych salonów stolarki.