Co to jest „ciepła ramka” stosowana w oknach?

Dlaczego stosuje się ramki dystansowe?

Miejsce styku szyby zespolonej z profilem skrzydła jest  najsłabszym elementem konstrukcji okna w zakresie jego izolacji cieplnej. Materiałem wykorzystywanym do produkcji ramek dystansowych było aluminium Powodem powstawania tzw. mostka termicznego w tym miejscu była wysoka przewodność cieplna aluminium w ramkach dystansowych.

Obecnie Producenci okien zastępują aluminium stalą lub tworzywami sztucznymi, czyli materiałami o niższej wartości współczynnika przewodzenia ciepła. Ciepła ramka dys­tan­sowa  ogranicza prob­lem mostka ter­micznego na krawędzi szyby. Powoduje, że na całej powierzchni szyby występuje zrównoważona tem­per­atura i praktycznie nie występuje kon­den­sacja pary wod­nej na obrzeżu szyby.

Ciepła ramka posiada ele­ganck­ą matową powierzchnię i występuje w kilku kolorach.

Zalety cieplej ramki dystansowej

  1. Poprawa termiki okna w porównaniu do  stosowanej ramki aluminiowej nawet o 14%, wyższy termiczny komfort w pobliżu okna
  2. Eliminacja zjawiska roszenia się szyb na połączeniu szyby z profilem okiennym.
  3. Poprawa estetyki wykonania okna dzięki zastosowaniu ramek w różnych kolorach.
  4. Oszczęd­ność kosztów energii ogrze­wa­nia nawet do 5%, zależy to od poziomu izolacji.